Procjena ugroženosti od požara Kladanj-Sarajevo, Semizovac-Zenica, Donja Vratnica-Visoko, Visoko-Brnjaci, Zenica-Travnik –
Plan zaštite od požara za gasovode Kladanj-Sarajevo, Semizovac-Zenica, Donja Vratnica-Visoko, Visoko-Brnjaci, Zenica-Travnik –
Plan evakuacije po objektima –
Elaborate o zonama opasnosti za objekte/stanice na gasovodima Kladanj-Sarajevo, Semizovac-Zenica, Visoko-Brnjaci, Zenica-Travnik –
Pravilnik zaštite od požara –
Pravilnik zaštite na radu
Izrada dokumentacije:
– Procjena ugroženosti imovine (objekata) BH-Gasa,
– Elaborat tehničke i fizičke zaštite ljudi i imovine (objekata BH-Gasa),
– Projekat sistema tehničke zaštite za objekte i stanice na gasovodima:
  Kladanj-Sarajevo, Semizovac-Zenica, Visoko-Brnjaci, Zenica-Travnik