Nabavka traka za izolaciju i reparaciju gasovoda (mehanička i zaštitna)
Gas nije za BiH, već za Brod