DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Poziv za press konferenciju 06.04.2017. godine u 11 55 h

Poštovani,

 

Nakon niza izjava gospodina Janeza Kopača i ministra Šarovića, a koji se tiču problematike koja niti je u njihovoj nadležnosti, niti uopće imaju potpune informacije o kojima su davali izjave, BH-Gas poziva sve medijske kuće na press konferenciju koja će se održati u četvrtak, 06.04.2017. godine u 11:55h u prostorijama BH-Gasa (ul. Obala Kulina bana 8/III, zgrada JP Pošte),

 

BH-Gas će ovom prilikom održati press konferenciju na principu tzv. otvorenih vrata, što znači objaviće i prezentovati sve relevantne činjenice, koje će biti od značaja svim građanima, industrijskim subjektima, Gradu Sarajevu, Federaciji BiH, BiH i medijima kako bi se stvorila što jasnija slika o aktuelnim dešavanjima u gasnoj privredi.

Ovom prilikom prezentovaćemo i određene dokumente koji će dati puno jasniju sliku o budućnosti gasnog sektora, projektima, finansiranju i razlozima otvaranja tržišta u FBiH/BiH.

error: Content is protected !!