DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Početak realizacije projekta Južne interkonekcije

BH-Gas obavještava javnost da je Vlada FBiH na svojoj 106. sjednici usvojila Informaciju o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatske“. Projekat izgradnje “Južne interkonekcije” je proglašen strateškim projektom za FBiH kojim se obezbjeđuje sigurnost snabdjevanja, diversifikacija izvora snabdjevanja i razvoj tržišta prirodnog gasa u FBiH. Ovo je početni i prvi korak nastavka izgradnje gasovoda Zenica-Travnik-Novi Travnik-Posušje-Zagvozd.

BH-Gas je u saradnji sa Vladom Federacije BiH i Premijerom Novalićem osigurao sredstva za izradu konačne studije izgradnje gasovoda, projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Istovremeno, u proteklom periodu obavljeni su i razgovori sa potencijalnim kreditorima koji su izrazili interes za finansiranje ovog projekta. Također, potpisano je Pismo namjere sa hrvatskom kompanijom Plinacro o realizaciji i izgradnji plinovoda na teritoriji Republike Hrvatske do granice sa BiH, u cilju interkonekcije transportnih gasnih sistema dvije susjedne zemlje.

 

BH-Gas je nakon godina u kojima su bili zaustavljeni svi razvojni projekti u gasnom sektoru uspio da za samo par mjeseci učini ovaj projekat fizibilnim, kako investitorima, tako i partnerima u BiH i regiji. Svakako da segment koji je ključan jeste da BH-Gas i Vlada Federacije BiH pokazuju spremnost da FBiH ne ovisi samo od jednog ulaza prirodnog gasa na Zvorniku, već da se ovim novim ulazom prirodnog gasa obezbjedi sigurnost snabdjevanja gasom i otkloni mogućnost ucjena na Zvorniku, kao i da se spriječe mogući tehnički problemi u transportu gasa, a sve zbog slabog održavanja gasovoda na pravcu Zvornik – Kladanj, kojim upravljaju kompanije iz RS-a.

Na kraju, BH-Gas zahvaljuje Vladi FBiH na prihvatanju informacije i usvajanju Zaključka, kojim ovaj projekat započinje svoju realizaciju i za koji se nadamo da će nakon „sušnih godina“ u razvoju gasnog trzišta biti realizovan u sto kraćem roku.

 

INFORMACIJA SA VLADE FBIH

O IZGRADNJI GASOVODA „JUŽNA INTERKONEKCIJA BiH I HRVATSKE”

 Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o projektu izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija“ BiH i Hrvatske, pravac Zagvozd (HR) – Posušje (BiH) – Novi Travnik, sa odvojkom za Mostar. Stav Vlade je da je ovo projekat od strateškog značaja s ciljem osiguranja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom, diversifikacije izvora snabdijevanja i razvoja tržišta gasa u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas d.o.o. Sarajevo zaduženi su da intenziviraju i nastave aktivnosti na realizaciji ovog projekta, a što podrazumijeva ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, kao i pripremu i definiranje pravca trase gasovoda Južne interkonekcije.

 Premijer FBiH će, kako je zaključeno, pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH za postizanje međudržavnog sporazuma o gasnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

error: Content is protected !!