DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distribuciju

BH-Gas obavještava javnost da je na prijedlog Uprave Društva Nadzorni odbor BH-Gasa usvojio korekciju cijene za distributivne kompanije i ista bi od 01.08.2017. godine iznosila 495,00 KM/1000 Sm3, u odnosu na važeću od 520,00 KM. Ovo smanjenje cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije je utvrđeno na bazi smanjenja kursa USD-a i kao takvo će biti upućeno Vladi Federacije BiH na konačno usvajanje.

 

Pad cijene prirodnog gasa od cca 5% nije ogromno, ali isto znači manja izdvajanja za kućne budžete građana za predstojeći početak sezone grijanja i nadamo se da će u daljnoj proceduri kantonalna javna preduzeća izvršiti korekcije u odgovarajućim iznosima.

error: Content is protected !!