Radovi na uređenju zgrade i kruga u MS Kladanj
Nabavka turbinskih i rotacionih mjerača