DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

INFORMACIJA: Lista tehničkih pravila iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa

U skladu sa članom 28, Stav 4,  Zakona o javnim nabavkama, BH-Gas d.o.o.Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članov 21, Stav c, Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku liste tehničkih pravila iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa, u okviru Projekta „Harmonizacija legislative i tehničke regulative u zemljama jugoistočne Evrope“, ukupno 14 Tehničkih pravila. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi BH-Gas, ul. Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo.

error: Content is protected !!