Nabavka i ugradnja nove ukopane referentne elektrode
Izbor vanjskog revizora za 2017. i 2018. godinu