Korespodencija BH-Gasa i Gas Resa pretočena u novinski članak