DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

Državnim zakonom o gasu će se štititi svi učesnici na tržištu

image_pdfimage_print

Povodom učestalih izjava, a koje se odnose na problematiku povećanja veleprodajne cijene gasa, mogućnosti „da Sarajevo samo sebi počne kupovati gas, te da se očekuje niža cijena gasa prvih hladnih dana“, BH-Gas je u obavezi, a kao što je to uvijek i radio obavjesti javnost o sljedećem:

BH-Gas u potpunosti podržava stav Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, gdina Džindića a koji je i saopćen na sastanku u Vladi Kantona Sarajevo 27.05.2019. godine, a to je da je prvi prioritet u ispunjavanju obaveza prema Energetskoj zajednici donošenje državnog zakona o gasu, kojim bi se prvenstveno uredila pitanja koja se odnose na direktive Evropske unije, i kojim bi se regulisalo pitanje transporta gasa u BiH, tj. javne usluge transporta gasa i mogućnosti jednakog pristupa transportnom sistemu od svih učesnika na gasnom tržištu u BiH. Nakon usvajanja ovog zakona, FBiH će usvojiti federalni zakon o gasu, kojim će biti uređeno pitanje otvaranja tržišta prirodnog gasa i regulatora za distribuciju prirodnog gasa.

Ukazivanje gospodina Forte da Republika Srpska ima svoj zakon o gasu je tačna činjenica, ali Premijer KS mora da zna da je tim zakonom mimo svih važećih direktiva, i mimo svih zahtjeva Energetske zajednice, Republika Srpska preuzela državne ingerencije u vezi regulisanja onih pitanja koja su od krucijalnog značaja za funkcionisanje gasnog tržišta u BiH, a pogotovo kako bi KS imao potrebne količine prirodnog gasa u zimskim mjesecima. Ponavljamo još jednom stav koji je predočen i na sastanku u Vladi KS da je jedini ventil na kojem se vrši raspodjela kapaciteta u Zvorniku, a ne u Sarajevu. Na sastanku u Vladi KS pokušalo se objasniti i od strane resornog Ministarstva i od strane predstavnika BH-Gasa da je Južna interkonekcija BiH – RH upravo projekat preko kojeg Republika Srpska ventil u Zvorniku ne bi mogla koristiti u političke svrhe, niti se igrati sa građanima Sarajeva, kao što se igrala u ratu i nakon rata, kada je u pojedinim vremenskim intervalima ograničavala isporuke prema Sarajevu. Kanton Sarajevo bi upravo trebao da bude predvodnik, a posebno gospodin Forto, zahtjeva da se zakon o gasu RS povuče, a što je mogao i prezentovati na jučerašnjem sastanku u Banjaluci, i zamoliti kolege iz Banjaluke da utiču i da zajedničkim snagama sve kompanije u narednom periodu rade na usvajanju državnog zakona o gasu, koji bi bio usklađen sa modernim pravnim stečevinama EU, čime bi se otklonila svaka sumnja da u zimskim mjesecima Grad Sarajevo ima potrebne količine gasa, a ne da se za potrebe drugih potrošača u RS ta potrošnja za Sarajevo ograničava. Što se tiče veleprodajne cijene prirodnog gasa BH-Gas u potpunosti stoji na stanovištu resornog ministarstva i Vlade FBiH i još jednom cjelokupnoj javnosti garantujemo da smo sve elemente u obračunu veleprodajne cijene gasa prezentovali na tako jasan i direktan način, tako da nam nije poznato šta je nejasno u kalkulaciji cijene prirodnog gasa.

Što se tiče procjena globalnog tržišta prirodnog gasa želimo podsjetiti gospodina Fortu da mu je na sastanku u Vladi KS prezentovana i činjenica da BiH da bi Energoinvest/BH-Gas kupuje gas od Gazprom Exporta i da na tu cijenu nikakvo globalno tržišta nema uticaja, već isključivo kretanje nafte i naftnih derivata u proteklih 9 mjeseci. Isto tako sa prvim hladnim danima, cijene gasa na svim globalnim tržištima gasa rastu, a ne padaju, jer je to odnos ponude i potražnje, i tada je potražnja najveća, tako da ovakvim izjavama se samo zbunjuje javnost, a ne postiže se željeni cilj. Isto tako na sastanku u Kantonu Sarajevo rečeno je da je ratni dug prema Gazpromu 92 miliona USD, a ne 92 miliona KM, i da je otplata ovog duga regulisana zakonom koji je usvojen na oba doma Parlamenta FBiH i istim je propisana da se na cijenu gasa od 1.000 kubnih metara dodaje 5 USD, i da ovom dinamikom otplate duga isti prema sadašnjoj potrošnji biće otplaćen u narednih 100 godina. Da li će Sarajevo nakon otplate ovog duga moći kupovati gas, BH-Gas želi da upozna gospodina Fortu da ni Grad Zvornik ne kupuje gas od Gazproma, nego je Vlada RS formirala svoje preduzeće za uvoz gasa, Gas Res, i ministar energetike, gdin Džindić je na sastanku saopćio gospodinu Forti da je u RS  trenutno cijena gasa za gotovo 30% skuplja nego u FBiH. Da ne zaboravimo, RS je u ratu potrošila polovinu prirodnog gasa od duga koji je napravljen Gazprom Exportu, i čudi nas na bazi izrazito prijateljskih odnosa koja Vlada KS ima sa predstavnicima RS nisu zamoljeni da se uključe u otplatu ovog duga, a ne da to samo plaćaju građani Kantona Sarajevo, jer gas u ratu su svi koristili i to je općepoznata činjenica i u RS.

Na kraju, BH-Gas sa Energoinvestom već 20 godina uvozi prirodni gas za BiH/FBiH i za ovih 20 godina Grad Sarajevo nije imao gas samo 72 sata za vrijeme rusko-ukrajinske krize u januaru 2009., te smo stoga očekivali da ove 2 kompanije budu pohvaljene za uredne i kontinuirane isporuke prirodnog gasa u potrebnim količinama posebno u zimskom periodu, jer tada Grad Sarajevo troši više od 10 puta veće količine od ljetnog perioda, što je u pogledu ugovaranja transporta kroz treće zemlje izrazito teška zadaća.

Sve ovo što je napisano i što je rečeno na sastanku u Vladi KS je bilo u funkciji da KS pomogne da se na državnom nivou urede pitanja gasa, a ne da se kroz primjer zakona o gasu RS, koji je u fundamentu preuzeo državne ingerencije, ne vodimo tih primjerom i retrogradnim procesima koji znače da je RS „država u kojoj je sve uređeno“, već da se vodimo primjerom regionalnih zemalja koje imaju državne zakone o gasu, a u kojima su definisana sva pitanja. Pitanje zakona o gasu i pitanje kupovine gasa na otvorenom evropskom tržištu ili od strane Gazproma su potpuno odvojena pitanja, jer se zakonom u jednoj zemlji uređuje interno tržište, a trgovaca gasom će uvijek biti i uvijek će svako sumnjati da je kod onog drugog trgovca uvijek nešto jeftinije. 

error: Content is protected !!