Izrada projekta modernizacije mjernih mjesta zamjenom turbinskih mjerača sa ultrasoničnim mjeračima na MS Kladanj, MRS Visoko i MRS Mital
Potrošnja prirodnog gasa u prvom polugodištu 2019 godine