Potrošnja prirodnog gasa
za period JANUAR – AVGUST
2019. godine