DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net
image_pdfimage_print

 

R.B.
DATUM
KATEGORIJA
NAZIV
LINK
1.
17.12.2021.
Elaborat
Elaborat o eksproprijaciji / Elaborat podataka o parcelama 
na trasi gasovoda
PREUZMI
2.
26.03.2021.
Javna rasprava
Ocjena Studije o procjeni uticaja na okoliš u postupak 
izdavanja okolišne dozvole za projekat gasovoda
PREUZMI
3.
17.03.2021.
Javni uvid
 Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole Privrednom društvu
za proizvodnju i transport gasa BH
PREUZMI
error: Content is protected !!