Javni uvid

Po zahtjevu Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a u vezi Prijedloga Zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, tačnije člana 7. stav 2., u nastavku se daje link na Elaborat o eksproprijaciji / Elaborat podataka o parcelama na trasi gasovoda koji je sastavni dio Idejnog projekta gasovoda:

LINK ZA PREUZIMANJE

Prijedlog Zakona o gasovodu “Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska” koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 291. sjednici održanoj 18.11.2021. godine

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: 
https://docs.google.com/document/d/1Veyvi1DdcFV4BmCfU95GvmRZmEu-HPpk/edit

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: 
https://parlamentfbih.gov.ba/v2/bs/propis.php?id=590