DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
booked.net

NADZORNI ODBOR

BH-Gas d.o.o. Sarajevo

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Društva čini pet (5) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno.


Članovi Nadzornog odbora su:

 

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. Armin Zulkić PREDSJEDNIK
2. Ferid Bučo ČLAN
3. Amra Salihović ČLAN
4. Edin Dilberović ČLAN
5. Nermina Đugum ČLAN
error: Content is protected !!