DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

NADZORNI ODBOR

image_pdfimage_print
BH-Gas d.o.o. Sarajevo

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova – predsjednika i 4 člana. Biraju se iz reda lica izvan Društva. Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, te u funkciji interne kontrole ima brojne obaveze i odgovornosti koje su, zajedno sa ostalim nadležnostima, propisane Statutom Društva.


Članovi Nadzornog odbora su:

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. ARMIN ZULKIĆ, dipl.iur. PREDSJEDNIK
2. FERID BUČO, dipl.ing.građ. ČLAN
3. AMRA SALIHOVIĆ, dipl.ecc. ČLAN
4. EDIN DILBEROVIĆ, dipl.ecc., mr. političkih nauka ČLAN
5. NERMINA ĐUGUM, dipl.ecc., Master Menadžer ČLAN
error: Content is protected !!