DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 Obala Kulina bana 8, Sarajevo
Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
The company for the production and transport of gas BH-Gas Ltd. Sarajevo
booked.net

ODBOR ZA REVIZIJU

image_pdfimage_print
BH-Gas

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Članovi Odbora za reviziju su:

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. NEDIM ČUSTOVIĆ, dipl.ecc. PREDSJEDNIK
2. SELMA HALILAGIĆ, dipl. ecc. ČLAN
3. MIRELA MAŠIĆ, dipl. ecc. ČLAN
error: Content is protected !!