DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
booked.net

ODBOR ZA REVIZIJU

BH-Gas

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

* Odbor za reviziju, trenutno je provedena zakonska procedura za izbor i imenovanje i do kraja mjeseca aprila će se odžati Skupština BH-Gasa nakon koje ćemo sa sisgurnošću imati imena Odbora povjerilaca.

Članovi Revizorskog odbora su:

 

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. Nedim Čustović PREDSJEDNIK
2. Selma Halilagić ČLAN
3. Mirela Mašić ČLAN
error: Content is protected !!