Footer

Naša strategija je razvijanje gasne mreže u Bosni i Hercegovini da bi, svima koji to žele, omogućili upotrebu prirodnog gasa.

https://www.bh-gas.ba/wp-content/uploads/2017/03/plin1.jpg

Naša strategija je razvijanje gasne mreže u Bosni i Hercegovini da bi, svima koji to žele, omogućili upotrebu prirodnog gasa.