O nama

Historija djelatnosti transporta gasa u BiH
BH-Gas

INFO

Širenjem industrije u Sarajevu šezdesetih i sedamdesetih godina, zagađenje zraka višestruko je premašilo dopuštene vrijednosti sa mogućnošću teških posljedica. Usljed visokog stepena zagađenosti vazduha, naročito u zimskom periodu, uzrokovanog:

    • Nepogodnim geografskim položajem grada
    • Nepovoljnim klimatskim uslovima
    • Velikim brojem kotlovnica na ugalj
    • Velikim brojem individualnih ložišta

kao i povećanim brojem respiratornih oboljenja, na inicijativu gradskih vlasti donesena je odluka da se uvede korištenje prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini s ciljem poboljšanja kvalitete zraka.

Prvi potrošač prirodnog gasa bila je Fabrika glinice Birač u Zvorniku koja je započela sa potrošnjom 1979. godine. Iste godine završena je izgradnja gasovoda Zvornik-Sarajevo, te je i Sarajevo priključeno na gasovodnu mrežu. Projekat magistralnog gasovoda od Batajnice do Sarajeva kao i distributivnu mrežu u gradu finansirala je Svjetska banka. Nakon toga, 1983. godine izgrađen je gasovod od Semizovca do Zenice, kako bi Željezara Zenica u svojim pogonima počela koristiti prirodni gas.

Bosna i Hercegovina nema vlastite izvore prirodnog gasa, te se snabdijevanje zasniva na uvozu za sada samo jednim transportnim pravcem iz Republike Srbije preko Turskog toka i jednim izvorom snabdijevanja (ruski gas). Primopredajna stanica za snabdijevanje Bosne i Hercegovine je lokacijski smještena u Karakaju u blizini Zvornika.
 
Opis transportnog sistema

Federacija Bosne i Hercegovine koristi transportni gasni sistem dužine 196,1 km, koji je sačinjen od 3 (tri) dionice koje su u nastavku naznačene prema nazivu, promjeru i dužini.
 
Transportni gasni sistem Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2022. godine

Redni broj Dionica  gasovoda Prečnik gasovoda Dužina dionice
1. Kladanj – Sarajevo DN400 74,6 km
2. Semizovac – Zenica DN400 54,65 km
2.1 Odvojni gasovod Poriječani-Radinovići DN150 3,75 km
2.2 Odvojni gasovod Donja Vratnica-Visoko DN150 2,9 km
2.3 Odvojni gasovod Visoko – Brnjaci DN200 17,6 km
3. Zenica – Travnik DN400 36,2 km
3.1 Odvojni gasovod za Busovaču DN200 3,2 km
3.2 Odvojni gasovod za Novi Travnik DN200 3,2 km

 

Osnovni podaci (dijelovi) transportnog gasnog sistema kojim upravlja BH-Gas

I Gasovodi Jedinica mjere Dužina
1 Gasovod maksimalnog radnog pritiska 50 bar, promjera DN 400 km 165,45
2 Gasovod maksimalnog radnog pritiska 50 bar, promjera od DN 150 do DN 200 km 13,05
3 Gasovod maksimalnog radnog pritiska 20 bar, promjera DN 200 km 17,6
  Ukupna dužina gasovoda   196,10
II Ulazne mjerne stanice Jedinica mjere Dužina
1 Ulazna mjerna stanica u Kladnju na spoju sa transportnim sistemom Sarajevo-gas a.d. I.Sarajevo kom 1
III Izlazne mjerne redukcijske stanice Jedinica mjere Dužina
1 MRS za priključenje 7 distribucijskih sistema i 7 krajnjih kupaca gasa kom 14
2 Odašiljačko prihvatne čistačke stanice OPČS na 3 magistralna pravca kom 7
3 Blokadne stanice (BS) na 3 magistralna pravca kom 28
4 Stanice katodne zaštite kom 16
5 Sistem za daljinski nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka (SCADA) kom  
6 Komunikacijski sistem (GPRS, optički, radijski)    
  Projektovani kapacitet sistema: godišnje 1,25 milijardi Sm3
  Transportni kapacitet sistema: godišnje 750  miliona Sm3