Organizaciona struktura

Nadzorni odborAmwerk

INFO

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova – predsjednika i 4 člana. Biraju se iz reda lica izvan Društva. Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, te u funkciji interne kontrole ima brojne obaveze i odgovornosti koje su, zajedno sa ostalim nadležnostima, propisane Statutom Društva.

Članovi Nadzornog odbora su:

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. ARMIN ZULKIĆ, dipl.iur. PREDSJEDNIK
2. AMRA SALIHOVIĆ, dipl.ecc. ČLAN
3. Asmir Mujanović ČLAN
4. Maja Hadžihalilović ČLAN
5. Kasim Salkić, dipl.ecc. ČLAN
prirodnigas3
nabvka
prirodnigas2
prirodnigas1