Organizaciona struktura

Odbor za revizijuAmwerk

INFO

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Članovi Odbora za reviziju su:

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. SELMA ŠAHBAZ PREDSJEDNIK
2. NEDIM ČUSTOVIĆ ČLAN
3. IRFAN LJUBUNČIĆ ČLAN
prirodnigas3
nabvka
prirodnigas2
prirodnigas1