O nama

Organizaciona strukturaAmwerk

RUKOVODIOCI SEKTORA

 

R.B. IME I PREZIME FUNKCIJA
1. NEDŽAD KUPUSOVIĆ, dipl. maš. ing. Rukovodilac Sektora tehničkih poslova
2. BELMA FILIPOVIĆ, dipl. ing. maš. Rukovodilac Sektora za razvoj
3. AMELA MUSTAFIĆ, dipl. ecc. Rukovodilac Sektora ekonomsko-finansijskih poslova
4. JASNA MIROJEVIĆ, dipl. iur. Rukovodilac Sektora za pravne i opće poslove