Organizaciona struktura

SkupštinaAmwerk

INFO

Nadležnosti Skupštine Društva propisane su zakonom i Statutom Društva. Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje (redovna skupština). Ovlaštenja Skupštine vrši osnivač putem predsjednika Skupštine kojeg imenuje svojom odlukom/punomoćjem. Skupština ima svoj Poslovnik o radu kojim se bliže određuje način rada, sazivanje, donošenje odluka, vođenje zapisnika.

* Za svaku sjednicu Vlada FBiH imenuje svog punomoćnika kao predsjedavajućeg Skupštine koji je promjenljiva kategorija.