Odnosi s javnošću

Zahtjev za pristup informacijamaOdnosi s javnošću

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama u DOC formatu nalazi se u prilogu. Možete ga isprintati i poslati:

poštom na adresu: BH-Gas d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo

faksom na broj: +387 33 661 621 ili

e-mailom: press@bh-gas.ba

Vodič za pristup informacijama – DOWNLOAD

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – DOWNLOAD

prirodnigas3
nabvka
prirodnigas2
prirodnigas1