Odnosi s javnošću

Prekidi i ograničenja uslijed radova
Odnosi s javnošću

Plan održavanja BH-Gasa u 2024. godini a koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa

MJESEC LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA UTICAJ RADOVA NA TRANSPORT TRAJANJE RADOVA

(h)

RASPOLOŽIVI KAPACITET

(%)

AKTIVNOST
JANUAR – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa.
FEBRUAR – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa.
MART – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa.
APRIL Magistralni gasovod DN 400 Kladanj-Butila,Semizovac Zenica BS i MRS na magistralnom gasovodu 5×24

100

Strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda
Podpaklenik-Butila BS i MRS na magistralnom gasovodu 8 100 Unutrašnje čišćenje gasovoda
MAJ MS Semizovac MRS Misoča
MRS Visoko
Radinovići
MRS Kakanj
MRS Mittal
2×24

0

50

50

50

50

Zamjena dotrajalog i ugradnja novog monobloka
DN 400 Semizovac-Zenica BS I MRS na magistralnom gasovodu 10×24 0-100* Građevinski i mašinski radovi – šahtni pregled gasovoda,zamjena dionica gasovoda,strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda
JUNI DN 400
Prijevor-Podpaklenik
Podpaklenik-Butila
BS i MRS na magistralnom gasovodu 10×24 0-100* Građevinski i mašinski radovi – šahtni pregled gasovoda,zamjena dionica gasovoda,strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda
JULI DN 400
Prijevor-Podpaklenik
Podpaklenik-Butila
BS i MRS na magistralnom gasovodu 2×24 0-100* Zamjena glavnih blokadnih ventila na gasovodu
MRS Kakanj MRS Kakanj 48 0 Nabavka sa ugradnjom kompleta dvolinijske regulacije pritiska na MRS Kakanj
AVGUST DN 400 Semizovac-Zenica BS i MRS na magistralnom gasovodu 10×24 0-100* Građevinski i mašinski radovi – šahtni pregled gasovoda,zamjena dionica gasovoda,strukturno ojačanje defekata na gasovodima nakon provedene analize unutrašnjeg snimanja gasovoda
SEPTEMBAR Podpaklenik-Butila BS i MRS na magistralnom gasovodu 8 100 Unutrašnje čišćenje gasovoda
DN 400 Semizovac-Zenica BS i MRS na magistralnom gasovodu 5×24 0-100* Građevinski i mašinski radovi – šahtni pregled gasovoda
OKTOBAR Semizovac-Zenica BS i MRS na magistralnom gasovodu 24 100 Unutrašnje čišćenje gasovoda
NOVEMBAR – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa.
DECEMBAR – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli  uticati na transport/isporuku/prihvat gasa.

*Ovisno o vrsti rezultata pregleda i potrebnim aktivnostima nakon šahtnog pregleda

NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sistema odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja, te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datum  izvođenja aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 30 dana prije planiranih aktivnosti.