Poslovanje

Međunarodne aktivnosti
Poslovanje

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

BH-Gas promoviše i prijavljuje interkonekcijske projekte na liste koje se odnose na domaće, regionalne i međunarodne razvojne dokumente, kao što je Desetogodišnji plan razvoja gasnih mreža Evropske mreže operatora gasnog sistema – ENTSOG TYNDP, lista projekata od interesa za Energetsku Zajednicu PECI/PMI, u koje su projekti BH-Gasa i uvršteni.

  Okvirna energetska strategija BiH ENTSOG TYNDP PLINACRO TYNDP PECI/PMI
Južna interkonekcija

BiH – HR

Sjeverena interkonekcija BiH – HR
Zapadna interkonekcija

BiH – HR

 

Sigurnost snabdijevanja

Snabdijevanjem Bosne i Hercegovine prirodnim gasom sa jednog izvora i jednim pravcem snabdijevanja ne zadovoljavaju se osnovni postulati Direktive o mjerama za obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja. Ovo se posebno odnosi za slučaj prekida snabijevanja i osiguranja pravilnog funkcionisanja tržišta prirodnog gasa. Faktor sigurnosti snabdijevanja N-1, kojim se shodno EU regulativi procjenjuje sigurnost snabdijevanja određene zemlje prirodnim gasom, za Bosnu i Hercegovinu je trenutno jednak 0. Realizacijom Projekta Južna interkonekcija BiH – Hrvatska taj bi se faktor povećao na cca 60%, dok bi zajedno sa realizacijom projekta Sjeverna interkonekcija BiH – Hrvatska ovaj zahtjev bio u potpunosti bio zadovoljen.

Trenutno najzreliji projekat je projekat gasovoda Južna interkonekcija BiH-RH, za koji je po okončanju izrade Studije izvodljivosti, Idejnog projekta i Studije uticaja na okoliš i društvo, obezbijeđena okolinska dozvola i podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i ovaj postupak je u toku. Projekat Južna interkonekcija BiH – RH osim što predstavlja projekat od strateškog interesa za Federaciju BiH, ujedno je i priznat i podržan od strane međunarodnih subjekata, Delegacije EU BiH, USAID, Američke ambasade, Sekretarijata Energetske Zajednice, Evropske Komisije, EBRD i WBIF, sadržan je u Ekonomskom i investicijskom planu za Zapadni Balkan, pred kojima je privredno društvo BH-Gas d.o.o. Sarajevo nosilac i promotor projekta.

Lista projekata od zajedničkog interesa EU/EZ (PMI)

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/PLIMA.html

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/PLIMA/Gas01.html

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/infrastructure/PLIMA/Gas02.html

ENTSOG TYNDP 2022

https://www.entsog.eu/tyndp#entsog-ten-year-network-development-plan-2022