O nama

Misija, vizija i ciljevi
BH-Gas

MISIJA

Misija BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, kao operatora transportnog sistema, je pružanje usluge transporta prirodnog gasa u skladu sa važećim zakonskim okvirom i potrebama tržišta, a sve u cilju da se odgovornim vođenjem i održavanjem transportnog sistema uz primjenu profesionalnih i tehničkih standarda obezbijedi uredna isporuka gasa prema korisnicima i stvore preduslovi za održiv razvoj gasnog tržišta i povećanje sigurnosti snabdijevanja.

VIZIJA

BH-Gas d.o.o. Sarajevo kao strateški energetski subjekt je jasno opredijeljen regionalnoj saradnji i realizaciji novih interkonekcijskih gasovoda.

Kroz zadovoljenje infrastrukturnog standarda, posvećeni smo postizanju cilja da u bliskoj budućnosti korisnici sistema imaju pristup novim tržištima prirodnog gasa, a time i povećanu sigurnost snabdijevanja.

BH-Gas se zalaže za veću upotrebu prirodnog gasa kao tranzicijskog energenta u pravcu ispunjenja postavljenih ciljeva dekarbonizacije u pravnom i ekonomskom okviru u kojem se mogu iskoristiti sve konkurentske prednosti prirodnog gasa u odnosu na ostale raspoložive energente.

STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI

SIGURAN I STABILAN GASNI TRANSPORTNI SISTEM: Obezbjeđenje sigurnosti i pouzdanosti transportnog gasnog sistema, te odgovorno i efikasno upravljanje sistemom

RAZVOJ UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA: Razvijanje transportne gasne mreže

REGIONALNA POVEZANOST: Povezivanje sa gasovodnom mrežom susjednih zemalja kroz izgradnju interkonekcijskih gasovoda u kontekstu diverzifikacije pravaca i izvora snabdijevanja.

STRATEŠKI ENERGETSKI SUBJEKAT I PARTNER: Realizacija infrastrukturnih projekata od strateškog interesa u optimalnom roku, uz održivo poslovanje kroz likvidnost i solventnost Društva.

NOVE PRAKSE I TEHNOLOGIJE: Optimizacija poslovanja u skladu sa EU legislativom, te novim tehnologijama i praksama.