Poslovanje

Strategija razvojaPoslovanje

BH-Gas je shodno važećem zakonskom okviru određen kao operator transportnog gasnog sistema u Federaciji BiH koji je zadužen i za razvoj transportne gasne mreže. U tom smislu u saradnji sa resornim Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije provodimo redovne aktivnosti na istraživanju, procjeni i realizaciji projekata koji će omogućiti pristup novim izvorima, pravcima i tržištima prirodnog gasa.

Planirani interkonekcijski projekti 

  • Južna interkonekcija BiH i Hrvatska na pravcu Posušje-Novi Travnik sa odvojkom za Mostar
  • Sjeverna interkonekcija BiH i Hrvatska pravcem Brod-Zenica

Zapadna interkonekcija BiH i Hrvatska pravcem Tržac-Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu

Prednosti realizacije novih interkonekcijskih projekata

  • Obezbjeđenje sigurnosti snabdijevanja BiH prirodnim gasom (N-1)
  • Ispunjenje zahtjeva iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice (pouzdano i sigurno snabdijevanje, integracija unutrašnjeg tržišta, povezanost sa tržištem susjednih zemalja)
  • Stvaranje uslova za pristup novim izvorima prirodnog gasa i skladišnim kapacitetima zemalja iz regije, te bolju povezanost sa evropskim gasnim čvorištima
  • Proširenje tržišta uz postojeći transportni pravac priključenjem novih potrošača
  • Stvaranje uslova da se prirodni gas koristi kao tranzicijski energent u cilju ispunjenje postavljenih ciljeva dekarbonizacije
  • Postizanje klimatske neutralnosti stvaranjem uslova za bezbjedan transport drugih gasova u skladu sa EU Green Deal
  • Gasifikacija novih dijelova BiH
  • Brži ekonomski rast Bosne i Hercegovine

Razvijena gasna infrastruktura predstavlja značajan potencijal za dekarbonizaciju i postizanje klimatske neutralnosti. Stoga je BH-Gas opredijeljen poduzimanju neophodnih koraka kako bismo bili spremni za buduće izazove i zadatke u transportu i drugih vrsta gasova s niskim udjelom ugljika.

Linkovi na ključne nacionalne, strateške i druge dokumente

Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine

http://www.mvteo.gov.ba/data/Home/Dokumenti/Energetika/Okvirna_energetska_strategija_Bosne_i_Hercegovine_do_2035._BIH_FINALNA.PDF

Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH

https://fmeri.gov.ba/strateski-dokumenti/

Strategija razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

https://fzzpr.gov.ba/files/Strategije/Strategija%20razvoja%20FBiH%202021.-2027..pdf

Program javnih investicija 2023. – 2025.

http://fotoart.ba/1_fmf/2022_septembar/Oktobar%202022/Program%20javnih%20investicija%20Federacije%20Bosne%20i%20Hercegovine%202023-2025%20.pdf