Društvena odgovornost

Mjere sigurnosti
Društvena odgovornost

Sigurnost, zaštita na radu i zaštita zdravlja, zaštita od požara i eksplozije i zaštita okoline provodi se kao sistemsko i organizovano djelovanje kroz izvođenje radnih postupaka, organizaciju rada i preventivno održavanje. Sve to se ostvaruje primjenom mjera sigurnosti i zaštite u skladu sa opštim načelima prevencije koji su utvrđeni zakonima (Zakon u zaštiti na radu, Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zašiti od požara i vatrogastvu, Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, direktivama evropskog Vijeća EEZ ).

Sve stanice/objekti i gasovodi opremljeni su sigurnosnim uređajima (blokadni ventili, sigurnosno-odušni ventili…) koji se aktiviraju u slučaju naglog povećanja ili pada pritiska u gasnom sistemu kako bi se spriječile neželjene posljedice i rizici nastanka štetnih posljedica smanjili na najmanju moguću mjeru.

BH-Gas organizuje i provodi mjere sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite ljudi i imovine te zaštite okoline na svim objektima koji su u vlasništvu kao i na svim radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u skladu sa zakonskom regulativom, podzakonskim aktima, sigurnosno-tehničkim standardima i normama i internim aktima Društva.