DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
DIREKCIJA: +387 33 724 220 DISPEČERSKI CENTAR: +387 33 724 240 +387 61 218 866 00-24h Obala Kulina bana 8, Sarajevo
booked.net

ETIČKI KODEKS

BH-Gas d.o.o. Sarajevo

ETIČKI KODEKS

BH-Gas d.o.o. Sarajevo posluje na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene Etičkim kodeksom.

Etičkim kodeksom su uspostavljena osnovna etička načela i pravila ponašanja u BH-Gas-u d.o.o. Sarajevo u svrhu unapređenja efikasnosti i upravljanja u poslovanju, u interesu vlasnika, korisnika usluga Društva, kupaca, radnika i poslovnih partnera.

Etički kodeks se primjenjuje na predsjednika i članove Nadzornog odbora, predsjednika i članove Odbora za reviziju, Upravu Društva, te svakog radnika uključujući i pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti.

Načela Kodeksa predstavljaju norme ponašanja i odnos povezanih lica prema javnom preduzeću, čije kršenje normi obavezno povlači pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti.

error: Content is protected !!