Izvođenje radova na proširenju i sanaciji katodne zaštite na magistralnim gasovodima

28/06/2021by BH Gas

BH-Gas je za potrebe održavanja gasovoda otpočeo sa  odgovarajućim građevinskim radovima radi provjere stanja i zamjene anoda u anodnim ležištima, polarizacionih ćelija, mjernih mjesta katodne zaštite i izolacije gasovoda.

Kao anodni materijal  koristiće se  FeSi anode Ø=50*1000mm/16 kg sa priključnim kabelom NYY 1x10mm2 (ili 4×2,5mm2) dužine 15 metara.

Za zaštitu ukopanog dijela gasovoda od štetnih utjecaja elektroenergetskih postrojenja iz okruženja i od atmosferskih pražnjenja, na trasi cjevovoda na određenim lokacijama ugrađuju se  uzemljivači i posebna oprema predviđena za te slučajeve.

Kontrolu stanja gasovoda, te uklanjanje interferencija sa gasovoda, omogućiće se posebnog mjernog mjesta uključujući i prenaponski zaštitni (poluvodički) sklop PPĆ. Za potrebe mjerenje potencijala gasovoda predviđena je ugradnja IRRS referentne elektrode i mjerne sonde.