Prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini

19/09/2023by BH Gas
 

BH-Gas d.o.o. Sarajevo, operator transportnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine podržava inicijativu podnesenu od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Denisa Bećirovića vezanu za donošenje državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini.

Donošenje adekvatnog zakonskog rješenja na nivou Bosne i Hercegovine predstavlja obavezu preuzetu od strane države međunarodnim ugovorima, te procedurama otvaranja poglavlja iz oblasti energije u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji, te bi u isto vrijeme konačno stvorilo okvir za transparentno i nediskriminatorno funkcionisanje integrisanog tržišta prirodnog gasa na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Donošenjem državnog zakonskog okvira u skladu sa odredbama Trećeg energetskog paketa stvaraju se pretpostavke za prevazilaženje postojećih prepreka za uspostavljanje jedinstvenog tržišta prirodnog gasa, te ravnopravan i nediskriminirajući status svih potrošača prirodnog gasa na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.  

BH-Gas također smatra da bi predloženo rješenje omogućilo dalji razvoj gasne transportne infrastrukture Bosne i Hercegovine, uključujući nove interkonekcije s ciljem integracije u razvijenu regionalnu i EU gasnu mrežu, čime bi se u konačnici znatno povećala sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, a time i ukupna energetska sigurnost Bosne i Hercegovine.

 

S poštovanjem,

UPRAVA DRUŠTVA